Pályázatok

Pályázatok

Ajánlattételi felhívás „Óvodatej” beszerzésére


Kedvezményezett neve: Tarnazsadány Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022 (MFP-UHK/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Útfelújítás Tarnazsadány községben az MFP-UHK/2022 pályázat keretében (3344995746)

Szerződött támogatás összege: 8. 992. 870.- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Tarnazsadány Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program “Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” alprogramja keretében a település belterületén található Szent Mihály út 474. helyrajzi számhoz tartozó útburkolatának felújítását kívánja megvalósítani. A Szent Mihály út fejlesztéssel érintett 182,92 méter hosszú és 3 méter széles szakasza helyenként süllyedt, repedezett. Az útpálya süllyedéseit 2,5-5 cm vtg. AC 11 kopó kiegyenlítő réteggel fel kell tölteni, majd az érintett szakaszt 5 cm vtg. AC 11 új kopóréteggel kell ellátni. Az út mindkét oldalán 20 cm vastagságú M22 mechanikai stabilizációból padka épül 1 méter szélességben. A fejlesztés nem kapcsolódik más települési fejlesztésekhez. A projekt összhangban áll a Magyar Falu Program és jelen pályázati kiírás célrendszerével, hiszen megvalósulása esetén hozzájárul a lakosság komfortérzetének és a településképnek a javulásához, a község közlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.06.30.


Kedvezményezett neve: Tarnazsadány Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Orvosi eszköz (MFP-AEE/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Az egészségügyi alapellátás fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés Tarnazsadány községben (3077338089)

Szerződött támogatás összege: 1.424.240,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Jelen pályázatnak köszönhetően megvalósulhat a védőnői szolgálat elavult, amortizálódott eszközeinek korszerű eszközökre cseréje, illetve olyan eszközök beszerzése, amelyek eddig hiányoztak a szolgálat eszközállományából. A védőnői szolgálat fejlesztéséhez kapcsolódóan különböző bútorok (műszerszekrény, fektetőágy, műszerasztal, íróasztalok, kartoték szekrény, pólyázó asztalok, várótermi padok, görgős szék), vizsgálóasztal, paraván, vizsgálólámpa, magasságmérő, csecsemőmérleg, mérőszalag, színlátásvizsgáló könyv, asztali vérnyomásmérő, fonendoszkóp kerülne beszerzésre.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.06.30.


RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Tarnazsadány Községi Önkormányzat az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívásra nyújtotta be támogatási kérelmét, és nyerte el Az iskola épület energetikai korszerűsítése Tarnazsadányon című és TOP-3.2.1-16-HE1-2019-00047 azonosító számú pályázatot.

A projekt keretében a település Általános Iskolájának energetikai korszerűsítése valósul meg, amely két épületből áll, iskola, valamint ebédlő és tornaszoba épület.

A létesítmény hőtechnikai jellemzőit javító fejlesztések (nyílászárók cseréje, homlokzat és födém hőszigetelése) 2018-ban megtörtént, azonban gépészeti szempontból elavult, nem felel meg a jelenleg hatályos szabványoknak és elvárásoknak, fenntartása ezáltal többletköltséget jelent egy korszerű épület fenntartásához képest.

A következő energia-hatékonyságot szolgáló fejlesztések történnek az Általános Iskolában:

  • gépészeti korszerűsítés (meglévő kazánházi berendezések bontása, 2 db új, korszerű kazán telepítése kaszkád rendszerben, füst elveztető kémény építése, az elavult és elhasználódott csővezetékek és radiátorok cseréje);
  • megújuló energiaforrás használata: maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.

A gépészeti rendszer korszerűsítése hozzájárul az energia felhasználás hatékonyságának további javításához és ezáltal az energiafogyasztás csökkentéséhez is. A korszerű, magasabb hatékonysággal működő fűtőberendezések által csökken az energiafelhasználás, ezáltal mérséklődik a széndioxid kibocsátás és az energiára fordított fenntartási költségek összege is.

A tervek az általános érvényű és az eseti hatósági előírások, követelmények, országos és ágazati szabványok figyelembevételével készültek el, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. A tervezés

A projekt összköltsége bruttó 32.300.000 Ft.

Fotódokumentáció:


Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés pályázat

Kedvezményezett neve: Tarnazsadány Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (MFP-KKE/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés Tarnazsadány községben az MFP-KKE/2020 pályázat keretében (3085593461)

Szerződött támogatás összege: 4.108.450,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Tarnazsadány Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program “Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” alprogramjának keretében egy erőgépet és egy hozzá kapcsolható munkagépet kíván beszerezni. A megítélt pályázati támogatásból olyan gépek vásárlására kerül sor, amelyek alkalmasak a közterületek megfelelő kezelésére, igényes települési környezet kialakítására. A községben megfelelő gépek hiányában évről-évre gondot jelent a közterületek hómentesítése. A projekt eredményeként beszerzésre kerülő SOLIS 26 kistraktor a hozzá csatlakoztatható függesztett vágóéllel és gumilappal rendelkező BTL- 125AE tolólappal nagy segítséget jelent majd a téli hóeltakarításban, valamint a belterületi utak padkáinak rendezésében.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.08.15.


Magyar Falu Program – Orvosi eszköz

Kedvezményezett neve: Tarnazsadány Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Orvosi eszköz (MFP-AEE/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Egészségügyi alapellátás fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés Tarnazsadány községben (1987503988)

Szerződött támogatás összege: 2.019.297,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt célja az egészségügyi alapellátáshoz tartozó háziorvosi ellátás eszközökkel való ellátottságának javítása Tarnazsadány községben. A Magyar Falu Program keretében beszerzésre kerülő eszközökkel – hordozható EKG készülék, fonendoszkópok, otoscope, dermatoscope, defibrillátor, boka-kar index mérő, vérnyomásmérők és hűtőszekrény – korszerűsödik Tarnazsadány településen az egészségügyi alapellátás infrastruktúrája és javul a hatékonysága.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.06.30.


Tarnazsadány ASP rendszer pályázata

ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Tarnazsadány Községi Önkormányzat a Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez tárgyú felhívásra nyújtotta be támogatási kérelmét, és nyerte el a Tarnazsadány Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása című és KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00652 azonosító számú pályázatot.

Jelen pályázat Tarnazsadány Közös Önkormányzati Hivatal ASP központhoz való csatlakozásakor felmerülő egyes feladatok költségeinek támogatására irányul. A Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területe Tarnazsadány és Tarnabod községek.

Tarnazsadány és Tarnabod is Heves megye déli részén található. Lakosság szám alapján a 1. kategóriába (3000 fő alatti) tartozik, a 2. ütemben csatlakozott az ASP rendszerhez.

A munkatársak közül az ASP rendszert 9 fő fogja használni: polgármester, a jegyző és az aljegyző (a hivatal nevében kötelezettségvállalásra jogosult személyek), a teljes Pénzügyi Iroda (4 fő), a műszaki ügyintéző, valamint az iratkezeléssel foglalkozó ügyintéző.

Az önkormányzat az alábbi szakrendszerekhez csatlakozott: a) iratkezelő rendszer, d) gazdálkodási rendszer, e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer, f) önkormányzati adó rendszer, g) ipar- és kereskedelmi rendszer, h) hagyatéki leltár rendszer.

A számítógépes állomány nagy része elavult, cserére szorult, ezért jelen projekt keretében 6 db új munkaállomás került beszerzésre monitorokkal együtt, és 1 db laptop. 2 db multifunkciós nyomtató, 6 db szünetmentes tápegység és 2 db switch eszköz került beszerzésre.

A 7 fő ASP rendszer használó számára 7 db kártyaolvasó került beszerzésre. A működésfejlesztés és szabályozási keret kialakítása keretében módosult az IT biztonsági-, valamint az iratkezelési szabályzat.

A korábbi nyilvántartásból 3 adatállomány adatai kerültek migrálásra: gazdálkodási rendszer, iratkezelő rendszer, önkormányzati adó rendszer. Az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon az hivatali dolgozók vettek részt. A rendszer élesítése és tesztelése megtörtént a projekt végén. Projektmenedzsmenti feladatok ellátásra kerültek a megvalósítási szakaszban.

Kötelező nyilvánosság feladatoknál az egyéb fejlesztés, 150 millió Ft alatti kategóriában szereplő tevékenységek valósultak meg (honlapon a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése, az önkormányzat székhelyén C típusú tájékoztató tábla kihelyezése, fotódokumentáció elkészítése, és TÉRKÉPTÉR feltöltése).

A projekt eredményeképpen megvalósult -tesztelt és éles üzemben működő – 6 szakrendszerhez való csatlakozás.

Rendelkezésre állnak a megfelelő technikai feltételek, módosított szabályzatok, megfelelően tisztított szakrendszeri adatbázisok, megtörtént az adatmigráció, valamint megkötésre került a Szolgáltatási Szerződés. A beszerzések kapcsán nem volt közbeszerzési eljárás.

Projekt megvalósításának időszaka: 2017.04.01. – 2018.06.30.

Támogatási összeg 5.997.191.- Ft.


Tarnazsadányi Óvoda Fejlesztése

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A fejlesztés átfogó célja:

Tarnazsadányi Óvoda férőhelyeinek bővítése, a hatékony óvodai nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, egészséges, biztonságos és esztétikus környezet kialakítása, amely a gyermekek életkorának megfelelő módon, játékos formában elősegíti a gyermekek testi és szellemi fejlődését.

A fejlesztés konkrét célja:

A meglévő óvodai épület észak-nyugati homlokzatához kapcsolódó bővítés, amelynek során egy elegendő méretű csoportszobát alakítunk ki, amihez öltöző, mosdó helyiségek kapcsolódnak. A bővítményben kap helyet az iroda, amely egyben majd orvosi szobaként is funkcionál. Ezenkívül lambéria felhelyezéssel a jelenlegi óvodai rész kisebb mértékű felújítására is sor kerül.

A projekt szakmai-műszaki tartalma:

A meglévő óvoda épület észak-nyugati homlokzatához kapcsolódó összesen: 99,68 m2 bővítésre kerül sor. A bővítésben 1 db csoportszobát alakítunk ki, amelyhez öltöző, mosdóhelyiségek kapcsolódnak. A bővítésben kap helyet az iroda, egyben orvosi szobaként is funkcionál. Helyiségek padozata kőlap burkolat, csoportszobában parketta. A helyiségek vízvételi helyei (kézmosók, mosdók) hideg-melegvizes csaptelepekkel szereltek (az orvosi szobánál „orvosi” csaptelep készül).

Fűtés: központi melegvizes fűtési rendszer kerül bővítésre. Megvilágítás: természetes megvilágítás megfelel az „OTÉK” előírásainak. A bővítéssel a parkolók száma 3 db személygépkocsi parkolóval lesz megnövelve, a kerékpár tároló 7 férőhelyesre lesz kialakítva. Az épületbővítésén túl a jelenlegi óvoda épületrészben lambéria felhelyezésére kerül sor. A beruházás az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben foglaltak szerint történik. A gyermekek számára – életkoruknak megfelelő, fejlődésüket szolgáló és biztonságos – tárgyi környezet kialakítása érdekében eszközbeszerzést is tervezünk.

A szülők szívesen adják be a gyermekeket, a gyerekek is szívesen töltik a napjukat egy funkcionálisan gazdagabb, esztétikusabb, eszközökkel, játékokkal jobban felszerelt környezetben, mindez támogatja a gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatérését.

Támogatási összeg: 40 288 210,-

Közbeszerzési szabályzat, letöltés:

Közbeszerzési terv, letöltés:

Projekt tábla, letöltés: