Hírek

HírekTisztelt Ebtulajdonosok!
A Tarnazsadányi Önkormányzat 2023. október 16. és december 18. között kötelező ebösszeírást tart. Az összeírás elsősorban ebrendészeti és járványvédelmi szempontok miatt fontos, de az adatok alapul szolgálnak az elkóborolt kutyák beazonosításához is.

Az ebösszeírás jogszabályi alapja: az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a.

Kérem a tisztelt ebtulajdonosokat szíveskedjenek bejelentési kötelezettségüknek eleget tenni.

FELHÍVÁS

ADATLAP EBÖSSZEÍRÁSHOZ


TÁJÉKOZTATÁS

A Tarnazsadány Községi Önkormányzat telefonszámai megváltoztak!

A régi vezetékes telefonszámok ezt követően már nem elérhetőek.

Új elérhetőségeink:

06/30-446-56-25, 06/30-446-55-61Tájékoztató

a kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási jegyzői engedélyezési eljárásáról

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

• a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele,
érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet
vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
• épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel
rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási
igények kielégítését szolgálja, és
• nem gazdasági célú vízigény.

Az említettektől eltérő egyéb vízi létesítmények engedélyezését az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi.

Tisztelt lakosság!

A 2022.11.10. naptól a Petőfi utcától elkezdtük a településen az ebek összeírását ingatlanonként.

Ez azt jelenti, hogy a Polgármester a Jegyző és az alpolgármester úr utcáról utcára haladva minden ebtartónál nyilvántartásba veszi kutyáikat fényképpel rögzítve.

Miután a teljes település összes ebtartója és kutyái nyilvántartásba kerülnek onnantól kezdve kötelességük azokat oltatni, zárt udvaron belül és, ahol nincs kerítés ott megkötve tartani!

Ellenkező esetben a gondatlan állattartók felelőségre vonhatóak!

Az ügyben eljáró személy dr Németh Adrienn Jegyző.

Kérjük a település ebtartóit, hogy ezen kötelességeiknek tegyenek eleget a lakosság személyes biztonságának, tulajdonának védelme érdekében, valamint az állatok védelme érdekében is.

Tisztelettel: Koczka Ferenc Polgármester

Tisztelt Szülő!

Magyarország júniusban az elsők között tette lehetővé a 12 év felettiek oltását. Ennek köszönhetően lehetővé vált az oltás a 12-17 éves korosztályban. Annak ellenére, hogy a kormány és az egészségügyi ellátó rendszer valamennyi igénylő számára biztosít oltást, illetve oltó anyagot az iskolás tanulók körében az aktivitás elmarad az elvártaktól.

Természetesen a továbbiakban sem kívánjuk a szülők döntését semmilyen irányban sem befolyásolni, mégis mint intézményvezető kötelességemnek érzem a szülők figyelmének ismételt fókuszálását az oltás fontosságára.

Az a szülő, aki szeretné beoltatni gyermekét legegyszerűbben azt az internetes regisztrációval (www.vakcinainfo.gov.hu), majd az internetes időpontfoglalón (www.eesz.gov.hu) keresztül teheti.

Mind a szülőnek, mind a tanulóinknak az oltás legzökkenőmentesebb lebonyolítása érdekében természetesen helyileg felajánljuk segítségünket. Az oltással kapcsolatban kérjük keressék bizalommal háziorvosukat, a védőnőt, az iskolát, és végül de nem utolsósorban természetesen a szükséges segítséget megkaphatják a helyi önkormányzattól is.

Tarnazsadány, 2021-09-27

Tisztelettel:
Öcsödi Kiss József sk.- tagintézmény vezető


Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztése kapcsán hatályba lépő jogszabály módosításokhoz kapcsolódó nyomtatványok

A módosítás szerint az ellátások kérelem nyomtatványait és az igényléshez kapcsolódó egyéb nyomtatványokat a miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, kitölteni.

Formanyomtatvány Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához:

Letöltés (.doc)

Formanyomtatvány Környezettanulmány Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához:

Letöltés (.docx)


további részletek


Tisztelt Eb tartók! Kedves Kutyatulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2021. évi ebösszeírás céljából kérem a Tarnazsadány Községi Önkormányzat közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az  „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és a lentiekben megjelölt lehetőségekkel élve a Tarnazsadányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz eljuttatni szíveskedjen 2021 március 31. napjáig.
Az ebösszeíró adatlap Tarnazsadány Község hivatalos weboldaláról is letölthető: www.tarnazsadany.hu

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

• postai úton postacím: Tarnazsadány Községi Önkormányzata 3283. Tarnazsadány Kossuth út 17.
• elektronikusan  (aláírva, beszkennelve) az tzspolghiv@gmail.com
• személyesen a Tarnazsadányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (3283 Tarnazsadány, Kossuth út 17. ) tekintettel a vészhelyzetre a hivatal ajtajánál erre a célra kihelyezett dobozba.

A 2021 évi ebösszeíráskor a microchippel ellátott és az állatorvosnál bejelentett és így a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a korábbi ebösszeírás során már bejelentett ebeket is újból be kell jelenteni.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.

A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Tarnazsadány Község Önkormányzata nevében a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez a szíves együttműködésüket és segítőkészségüket előre is köszönöm!

Ebadatlap letöltése:

Letöltés (.docx)

Ádám Zsuzsanna
jegyző


Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés pályázat

Kedvezményezett neve: Tarnazsadány Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (MFP-KKE/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés Tarnazsadány községben az MFP-KKE/2020 pályázat keretében (3085593461)

Szerződött támogatás összege: 4.108.450,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Tarnazsadány Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” alprogramjának keretében egy erőgépet és egy hozzá kapcsolható munkagépet kíván beszerezni. A megítélt pályázati támogatásból olyan gépek vásárlására kerül sor, amelyek alkalmasak a közterületek megfelelő kezelésére, igényes települési környezet kialakítására. A községben megfelelő gépek hiányában évről-évre gondot jelent a közterületek hómentesítése. A projekt eredményeként beszerzésre kerülő SOLIS 26 kistraktor a hozzá csatlakoztatható függesztett vágóéllel és gumilappal rendelkező BTL- 125AE tolólappal nagy segítséget jelent majd a téli hóeltakarításban, valamint a belterületi utak padkáinak rendezésében.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.08.15.Intézkedési Terv az új koronavírus-járvány időszakában az otthonukban élő fogyatékos személyek és családjaik támogatására:

Kórházi kiskönyv autizmussal élő személyek részére:

további információk: http://aosz.hu/


Önkormányzati választás

A Tarnazsadányi Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019. (VIII.08.) számú közleménye.

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma Tarnazsadány településen: 27.

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselő jelöltséghez szükséges ajánlások száma Tarnazsadány településen: 9.

Közlemény:

NVB 183/2019 határozata: