Pályázatok

Pályázatok

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Tarnazsadány Községi Önkormányzat az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívásra nyújtotta be támogatási kérelmét, és nyerte el Az iskola épület energetikai korszerűsítése Tarnazsadányon című és TOP-3.2.1-16-HE1-2019-00047 azonosító számú pályázatot.

A projekt keretében a település Általános Iskolájának energetikai korszerűsítése valósul meg, amely két épületből áll, iskola, valamint ebédlő és tornaszoba épület.

A létesítmény hőtechnikai jellemzőit javító fejlesztések (nyílászárók cseréje, homlokzat és födém hőszigetelése) 2018-ban megtörtént, azonban gépészeti szempontból elavult, nem felel meg a jelenleg hatályos szabványoknak és elvárásoknak, fenntartása ezáltal többletköltséget jelent egy korszerű épület fenntartásához képest.

A következő energia-hatékonyságot szolgáló fejlesztések történnek az Általános Iskolában:

  • gépészeti korszerűsítés (meglévő kazánházi berendezések bontása, 2 db új, korszerű kazán telepítése kaszkád rendszerben, füst elveztető kémény építése, az elavult és elhasználódott csővezetékek és radiátorok cseréje);
  • megújuló energiaforrás használata: maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.

A gépészeti rendszer korszerűsítése hozzájárul az energia felhasználás hatékonyságának további javításához és ezáltal az energiafogyasztás csökkentéséhez is. A korszerű, magasabb hatékonysággal működő fűtőberendezések által csökken az energiafelhasználás, ezáltal mérséklődik a széndioxid kibocsátás és az energiára fordított fenntartási költségek összege is.

A tervek az általános érvényű és az eseti hatósági előírások, követelmények, országos és ágazati szabványok figyelembevételével készültek el, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. A tervezés

A projekt összköltsége bruttó 32.300.000 Ft.

Fotódokumentáció:


Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés pályázat

Kedvezményezett neve: Tarnazsadány Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (MFP-KKE/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés Tarnazsadány községben az MFP-KKE/2020 pályázat keretében (3085593461)

Szerződött támogatás összege: 4.108.450,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Tarnazsadány Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program “Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” alprogramjának keretében egy erőgépet és egy hozzá kapcsolható munkagépet kíván beszerezni. A megítélt pályázati támogatásból olyan gépek vásárlására kerül sor, amelyek alkalmasak a közterületek megfelelő kezelésére, igényes települési környezet kialakítására. A községben megfelelő gépek hiányában évről-évre gondot jelent a közterületek hómentesítése. A projekt eredményeként beszerzésre kerülő SOLIS 26 kistraktor a hozzá csatlakoztatható függesztett vágóéllel és gumilappal rendelkező BTL- 125AE tolólappal nagy segítséget jelent majd a téli hóeltakarításban, valamint a belterületi utak padkáinak rendezésében.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.08.15.


Magyar Falu Program – Orvosi eszköz

Kedvezményezett neve: Tarnazsadány Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Orvosi eszköz (MFP-AEE/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Egészségügyi alapellátás fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés Tarnazsadány községben (1987503988)

Szerződött támogatás összege: 2.019.297,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt célja az egészségügyi alapellátáshoz tartozó háziorvosi ellátás eszközökkel való ellátottságának javítása Tarnazsadány községben. A Magyar Falu Program keretében beszerzésre kerülő eszközökkel – hordozható EKG készülék, fonendoszkópok, otoscope, dermatoscope, defibrillátor, boka-kar index mérő, vérnyomásmérők és hűtőszekrény – korszerűsödik Tarnazsadány településen az egészségügyi alapellátás infrastruktúrája és javul a hatékonysága.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.06.30.


Tarnazsadány ASP rendszer pályázata

ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Tarnazsadány Községi Önkormányzat a Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez tárgyú felhívásra nyújtotta be támogatási kérelmét, és nyerte el a Tarnazsadány Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása című és KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00652 azonosító számú pályázatot.

Jelen pályázat Tarnazsadány Közös Önkormányzati Hivatal ASP központhoz való csatlakozásakor felmerülő egyes feladatok költségeinek támogatására irányul. A Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területe Tarnazsadány és Tarnabod községek.

Tarnazsadány és Tarnabod is Heves megye déli részén található. Lakosság szám alapján a 1. kategóriába (3000 fő alatti) tartozik, a 2. ütemben csatlakozott az ASP rendszerhez.

A munkatársak közül az ASP rendszert 9 fő fogja használni: polgármester, a jegyző és az aljegyző (a hivatal nevében kötelezettségvállalásra jogosult személyek), a teljes Pénzügyi Iroda (4 fő), a műszaki ügyintéző, valamint az iratkezeléssel foglalkozó ügyintéző.

Az önkormányzat az alábbi szakrendszerekhez csatlakozott: a) iratkezelő rendszer, d) gazdálkodási rendszer, e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer, f) önkormányzati adó rendszer, g) ipar- és kereskedelmi rendszer, h) hagyatéki leltár rendszer.

A számítógépes állomány nagy része elavult, cserére szorult, ezért jelen projekt keretében 6 db új munkaállomás került beszerzésre monitorokkal együtt, és 1 db laptop. 2 db multifunkciós nyomtató, 6 db szünetmentes tápegység és 2 db switch eszköz került beszerzésre.

A 7 fő ASP rendszer használó számára 7 db kártyaolvasó került beszerzésre. A működésfejlesztés és szabályozási keret kialakítása keretében módosult az IT biztonsági-, valamint az iratkezelési szabályzat.

A korábbi nyilvántartásból 3 adatállomány adatai kerültek migrálásra: gazdálkodási rendszer, iratkezelő rendszer, önkormányzati adó rendszer. Az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon az hivatali dolgozók vettek részt. A rendszer élesítése és tesztelése megtörtént a projekt végén. Projektmenedzsmenti feladatok ellátásra kerültek a megvalósítási szakaszban.

Kötelező nyilvánosság feladatoknál az egyéb fejlesztés, 150 millió Ft alatti kategóriában szereplő tevékenységek valósultak meg (honlapon a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése, az önkormányzat székhelyén C típusú tájékoztató tábla kihelyezése, fotódokumentáció elkészítése, és TÉRKÉPTÉR feltöltése).

A projekt eredményeképpen megvalósult -tesztelt és éles üzemben működő – 6 szakrendszerhez való csatlakozás.

Rendelkezésre állnak a megfelelő technikai feltételek, módosított szabályzatok, megfelelően tisztított szakrendszeri adatbázisok, megtörtént az adatmigráció, valamint megkötésre került a Szolgáltatási Szerződés. A beszerzések kapcsán nem volt közbeszerzési eljárás.

Projekt megvalósításának időszaka: 2017.04.01. – 2018.06.30.

Támogatási összeg 5.997.191.- Ft.


Tarnazsadányi Óvoda Fejlesztése

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A fejlesztés átfogó célja:

Tarnazsadányi Óvoda férőhelyeinek bővítése, a hatékony óvodai nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, egészséges, biztonságos és esztétikus környezet kialakítása, amely a gyermekek életkorának megfelelő módon, játékos formában elősegíti a gyermekek testi és szellemi fejlődését.

A fejlesztés konkrét célja:

A meglévő óvodai épület észak-nyugati homlokzatához kapcsolódó bővítés, amelynek során egy elegendő méretű csoportszobát alakítunk ki, amihez öltöző, mosdó helyiségek kapcsolódnak. A bővítményben kap helyet az iroda, amely egyben majd orvosi szobaként is funkcionál. Ezenkívül lambéria felhelyezéssel a jelenlegi óvodai rész kisebb mértékű felújítására is sor kerül.

A projekt szakmai-műszaki tartalma:

A meglévő óvoda épület észak-nyugati homlokzatához kapcsolódó összesen: 99,68 m2 bővítésre kerül sor. A bővítésben 1 db csoportszobát alakítunk ki, amelyhez öltöző, mosdóhelyiségek kapcsolódnak. A bővítésben kap helyet az iroda, egyben orvosi szobaként is funkcionál. Helyiségek padozata kőlap burkolat, csoportszobában parketta. A helyiségek vízvételi helyei (kézmosók, mosdók) hideg-melegvizes csaptelepekkel szereltek (az orvosi szobánál „orvosi” csaptelep készül).

Fűtés: központi melegvizes fűtési rendszer kerül bővítésre. Megvilágítás: természetes megvilágítás megfelel az „OTÉK” előírásainak. A bővítéssel a parkolók száma 3 db személygépkocsi parkolóval lesz megnövelve, a kerékpár tároló 7 férőhelyesre lesz kialakítva. Az épületbővítésén túl a jelenlegi óvoda épületrészben lambéria felhelyezésére kerül sor. A beruházás az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben foglaltak szerint történik. A gyermekek számára – életkoruknak megfelelő, fejlődésüket szolgáló és biztonságos – tárgyi környezet kialakítása érdekében eszközbeszerzést is tervezünk.

A szülők szívesen adják be a gyermekeket, a gyerekek is szívesen töltik a napjukat egy funkcionálisan gazdagabb, esztétikusabb, eszközökkel, játékokkal jobban felszerelt környezetben, mindez támogatja a gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatérését.

Támogatási összeg: 40 288 210,-

Közbeszerzési szabályzat, letöltés:

Közbeszerzési terv, letöltés:

Projekt tábla, letöltés: